Barnevaksinasjonsprogrammet en rettighet for alle barn

I følge WHO (World Health Organization), var meslinger i sterk fremvekst i Europa i fjor. Utviklingen i land rundt oss og noen steder i Norge gjør at det er behov for en mer aktiv føre-var-holdning.

EBW

Når foreldre takker nei til å vaksinere barna sine reduseres flokkbeskyttelsen og de som er forhindret fra å bli vaksinert grunnet sykdom eller andre dokumenterte helsetilstander, utsettes for en risiko.

Barnevaksinasjonsprogrammet er en rettighet for alle barn. Det er universelt og er uavhengig av bosted, bakgrunn og andre sosioøkonomiske faktorer. Det er i dag høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, og det jobbes kontinuerlig med å opprettholde dette.

Folkehelseinstituttets anbefaling for å forebygge epidemier av meslinger er at minst 95 % av befolkningen bør være fullvaksinert. Dessverre oppnår vi ikke denne viktige grensen alle steder, og situasjonen i land rundt oss gjør at vi må ha en aktiv føre-var-holdning.

Oslo kommune har lenge ønsket å gjennomføre et prøveprosjekt med obligatorisk innkalling til vaksinasjon av barn under 16 år. Vaksinasjonsdekningen varierer i stor grad mellom bydelene i Oslo, og blant 16 åringer i 2016 varierte den mellom 94 % i en bydel og 77 % i en annen. 

Kommer dekningsgraden under et visst nivå, vil det sette hele folkehelsen i fare.

For å forebygge og redusere ulikheten i vaksinasjonsgrad mellom bydeler ønsker Arbeiderpartiet at det gjøres mulig å gjennomføre prøveprosjekt med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinasjon.

Dette vil være nyttig for å innhente mer kunnskap og erfaring for å kunne styrke barnevaksinasjonsprogrammet.

I flere land rundt oss vokser skepsisen til vaksiner. WHO var godt i rute med målet om å utrydde meslinger i Europa innen 2010, slik de klarte med kopper i 1979. Men grunnet spredning av falsk forskning og antivaksinepropaganda snudde den positive utviklingen i 2009.

Arbeiderpartiet har i Stortinget fremmet forslag om å gjøre det mulig å gjennomføre prøveprosjekt med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinasjon. Forslaget fikk dessverre ikke flertall.

Elise Bjørnebekk-WaagenStortingsrepresentant, Ap