Arbeiderpartiet og flertallet i Stortinget forlenger krisetiltakene

Arbeiderpartiet og flertallet i Stortinget forlenger krisetiltakene

Krise - corona

19. januar fikk Arbeiderpartiet viktige flertall for å forlenge krisetiltak.

Vi fikk blant annet flertall for:

Utvide permitteringsperioden til 1. oktober 2021."

Forlenge forhøyet sats på dagpenger. 

Forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger 

Oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 01.10.2021."

Forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende.

Forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger

Regjeringens respons på vedtakene var ikke å følge Stortingets vilje, men et forsøk på omkamp. Det regjeringen strakk seg til i saken som ble lagt frem for Stortinget var lovteknisk bistand og økonomiske beregninger.

Dette er mildt sagt spesieltSå mye motstand hadde regjeringen mot å forlenge krisetiltakene for folk, at de ikke fremmet forslagene flertallet i Stortinget hadde vedtatt. Torsdag 18. februar fulgte Stortinget opp. Flertallet har talt, krisetiltakene skal forlenges.

I en tid med høy usikkerhet, lokale nedstengninger, høyt antall ledige og utbrudd av muttert virus må vi ha trygghet for at sikkerhetsnettet er der så lenge krisen varer.

I tillegg til å forlenge krisetiltakene har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for 1 mrd. kroner til arbeidsrettede tiltak og kompetanseutvikling for permitterte og ledige.

Konsekvensene av pandemien møter vi best sammen. Ingen skal stå alene. For Arbeiderpartiet betyr det at krisetiltakene må vare så lenge krisen varer, at de må være rettferdige og skape trygghet og forutsigbarhet for folk og bedrifter.

Elise Bjørnebekk-Waagen
Stortingsrepresentant