Mer hopp og sprett i skolen, takk

Bare 15 % av elevene i ungdomsskolen i Østfold er fysisk aktive slik at de blir andpustne og svette mindre enn en gang i uka. Det betyr at det er for mange som ikke driver med fysisk aktivitet når de kommer i tenårene.

original_1478640702_081712

Nesten alle seksåringer er aktive en time om dagen. De sykler, danser og løper. Men så skjer det noe: 30 prosent av norske niåringer er ikke fysisk aktive så lenge hver dag. Og i tenårene blir det enda mindre. Mange av oss voksne må vel innrømme at det går dager der vi heller ikke gjør mye mer enn å gå til og fra bilen.

Vi har laget oss liv der vi sitter for mye stille. Der vi ikke trenger å gå og hvert fall ikke løpe eller klatre. Dette blir vi etter hvert syke av, og det gjør at vi dør for tidlig: 80 prosent av nordmenn dør av kroniske livsstilssykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og kols. Fysisk aktivitet kan forebygge de fleste av dem.

Ingenting er så viktig og nyttig for helsen som fysisk aktivitet. Med ti minutter mer fysisk aktivitet daglig, vil mange voksne nå de anbefalte 30 minuttene med fysisk aktivitet. Det betyr at det er mulig for oss alle å sette realistiske mål. For barna må vi må sørge for å legge til rette for ordninger som når alle unger.

Gode vaner starter tidlig, heter det. Derfor må vi ta vare på seksåringens aktivitetslyst! Det er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet har foreslått en times fysisk aktivitet i skolen fra 1. klasse og oppover. Flere skoler i Norge har allerede vist at det er mulig å få det til, uten at det må bety store innhugg i skolekassa. Skolene rapporterer om gode resultater, også på konsentrasjon, skoleresultater og lavere fravær.

I dag har elever fra 1. klasse på barnetrinnet til 3. år i videregående opplæring to timer kroppsøving hver uke. Størstedelen av disse timene brukes til fysisk aktivitet. Kroppsøving er et viktig fag i skolen, men barna trenger mer, de trenger fysisk aktivitet i skolen utover kroppsøvingstimene.

Å innføre én times fysisk aktivitet hver dag kan gjøres gjennom å øke timetallet i skolen, i tråd med innføringen av aktivitet for elever i 5. til 7. klasse. Nå har også Strategiutvalget for idrett anbefalt at regjeringen tar et mer samlet og helhetlig ansvar for å øke den fysiske aktiviteten i samfunnet, enn det som er til¬felle i dag, og anbefaler at 1 times daglig fysisk aktivitet i skolen for alle elever lovfestes og innføres på alle norske barne- og ungdomsskoler innen 2020.

Et godt forslag. Men skolene kan selv starte med dette allerede når skoleåret starter til høsten. Sett i gang. Hopp og sprett.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant (Ap)