Vil Sp ut av regjeringen?

av: Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

Meningsmålingene er dårlige, både for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nå varslet Sp’s energipolitikere, Per Martin Sandtrøen og Ole André Myhrvold, «at om EUs fjerde energipakke blir vedtatt, vil Senterpartiet forlate regjeringen». Leter partiet etter en dør å gå ut av? 

«Den fjerde energimarkedspakka» eller «Ren energi-pakka» vedtatt i EU i 2018, handler i bunn og grunn om hvordan vi best skal legge om energiproduksjonen fra fossil til fornybar, utslippsfri energi. Hvordan markedet skal reguleres for å fase inn den nye, uregulerbare energien.

Pakka har vært på høring i Norge. Her er hva Energi Norge – fornybarbransjen – sier i sin uttalelse: «Økt fornybarproduksjon (..) er løsningen på mange av de klimautfordringene Europa og verden møter i dag. Energi Norge ønsker derfor rettsaktene i Ren energi-pakken velkommen som en viktig del av en nødvendig grønn omstilling.»

Og videre: «Dersom energinæringen skal klare å omstille seg og foreta de investeringene og satsingene som kreves, er det helt nødvendig at fornybarnæringen har stabile og forutsigbare rammebetingelser. Et klart regulatorisk regelverk vil gi den forutberegneligheten næringen trenger til 2030 og videre til 2050-målene.»

«Rask norsk implementering og tett og tillitsfullt energisamarbeid med EU er derfor ikke bare avgjørende for at næringen skal ha forutsigbare rammebetingelser hjemme, men også for at man skulle kunne ta posisjoner som leverandører av teknologi og kompetanse i den europeiske energiomstillingen», er budskapet fra fornybarnæringen.  

LO sier i sin uttalelse at «det er viktig at Norge deltar på de arenaene som utvikler et fungerende regelverk for sektoren. Det er viktig at Norge har innsikt og innflytelse på det tekniske regelverket som trygger vår forsyningssikkerhet.»

Svein Roald Hansen

Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant for Østfold AP

At Senterpartiet er skeptisk til tettere samarbeid og økonomisk integrering med våre naboer, er vel kjent. Men Ren energi-pakka er en nødvendig videreføring av den integreringen i et felles energimarked som startet med den nordiske kraftbørsen i 1991. (Da Sp’s Eivind Reiten var olje- og energiminister) Og en nødvendig byggestein for at vi skal nå Paris-målene i det grønne skiftet.EØS-motstanderne hevder at EU er et markedsliberalistisk prosjekt. Her handler altså om å regulere energimarkedet, altså det motsatte av markedsliberalistisk. Hvis Senterpartiet har tenkt å forlate regjeringen, burde de finne seg en bedre sak å takke for seg på.