Vekstplan for Østfold

I dag har vi lansert Arbeiderpartiets plan for å skape vekst og utvikling i Østfold. 

Vi vil:

  • Øke antall studieplasser ved Høgskolen i Østfold
  • Skape sterkere kompetansemiljøer gjennom en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser
  • At høyhastighetsinternett må bli en rettighet på lik linje med strøm
  • Satse på industri og jobber i Østfold knyttet til resirkulering av materialer og gjennom det å ta vare på ressursene våre
  • Sikre bedre muligheter til å ta høyere utdanning gjennom satsning på lokale utdanningssentre med statlig finanisering