Forskjellene mellom folk øker kraftig

Det synes ikke så godt på gata eller i nabolaget. Men Statistisk Sentralbyrå avdekker det. En av de sterke drivkreftene er høyre-regjeringens skattepolitikk med store lettelser til de som eier mest og tjener mest.

Penger

Det SSB forteller er at de 1% aller rikest betaler mindre i skatt pr krone enn vanlige arbeidsfolk. Folk med gjennomsnittslønn på 450.000-500.000 kroner i året betaler 26.5 øre i skatt av hver krone de tjener. De rikeste 10 prosentene, betaler bare 22 øre av hver kroner de tjener. De den 1 prosenten aller rikeste blant oss, betaler enda mindre i skatt pr kroner de tjener, mellom 9 og 17 øre.

Grunnen er at inntekt fra arbeid skattes langt hardere enn inntekt fra kapital. Og enda verre blir det når formuesskatten reduseres enda mer og blir helt borte, slik Høyre landsmøte har vedtatt.  Det kommer tusenvis av null-skatteyterne tilbake.

Samtidig viser bladet Kapitals liste over Norge rikeste at vekstforholdene for milliardærer har vært formidable under høyreregjeringen. Store skattekutt og mindre avgifter til de som har mest fra før har gitt historisk mange milliardærer i Norge.          

Arbeiderpartiets politikk for å redusere forskjellene er å få flere i arbeid. I dag er ledigheten altfor høy og andelen i arbeid altfor lav. Det må være trygge jobber, hele faste stillinger og en lønn det går an å leve av.

Vi må sørge for at de rikeste bidrar mer til fellesskapet. Da må vi ha en formuesskatt som slår ut mer rettferdig.

Vi må forsterke de offentlig velferdstilbudene som gagner alle og bidrar til å jevne ut forskjellene. Da kan vi ikke bruke stadig mer av sykehusbudsjettene på privatiserte og kommersialiserte helsetilbud, slik høyre har gjort.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Arbeiderpartiet