Et retningsvalg!

Dagens regjering sørger for at de som har mest fra før, stadig får mer. Vi derimot vi sørger for at de som trenger det mest, får enda mer av kaka.

Bilde av Vegard Finnes

Valgkampen i år er et veldig tydelig retningsvalg for landet vårt. Det handler ikke bare om skattekutt og bompenger. Det handler om fellesskapets midler skal brukes på fellesskapet eller på de få som har nok fra før. Det handler om at vi må prioritere flere lærere til skolen, gratis fritidsaktiviteter til alle barn og mer tid til våre gamle på sykehjemmene. Valget i år handler om at alle skal med, og da er det rettferdig fordeling som gjelder.

Dersom vi forteller om vår rettferdige og solidariske politikk, vil folk forstå at det er vi som er ansvarlige.

Som en av landets yngste lokallagsledere i partiet kan jeg garantere at kommunepartiene i Østfold skal stå på for å få fem på tinget. Vi må jobbe natt og dag for å klare det, men sammen med LO og AUF kommer jobben til å gå som en drøm!

Sammen skal vi gå ut å kjempe for et mer rettferdig og varmt samfunn.