Vinnerlaget valgt

Lørdag valgte nominasjonsmøtet med 121 utsendinger fra kommunepartiene vinnerlaget til stortingsvalget 2017. Nominasjonsmøtet fulgte rådet fra nominasjonskomiteen og valgte alle 15 kandidatene enstemmig.

Vinnerlaget valgt

Wenche Olsen var på treningsleir i USA når bildet ble tatt.

Her er hele vinnerlaget:

1. Stein Erik Lauvås, Marker2. Elise Bjørnebekk-Waagen, Sarpsborg3. Svein Roald Hansen, Fredrikstad4. Siv Henriette Jacobsen, Moss5. Arve Sigmundstad, Halden6. Siri Martinsen, Fredrikstad7. Shakeel Rehman, Moss8. Cecilie Agnalt, Skiptvet9. Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg10. Inger-Lise Skartlien, Rygge11. Mohamed Warsame, Fredrikstad12. Wenche Olsen, Halden13. Vegard Finnes, Trøgstad14. Mona Vauger, Hvaler15. Jon Ivar Nygård, Fredrikstad

Hele fylket på tinget

Hele fylket på tinget

Nominasjonsmøtet sluttet seg til nominasjonskomiteens anbefaling om at Arbeiderpartiet skal ha hele fylket på tinget. I sin innstilling hadde nominasjonskomiteen en samlende og dyktig kandidat fra hver av fylkets regioner på listas fem første plasser.

Stein Erik Lauvås fra Marker representerer Indre Østfold og fikk førsteplassen. Elise Bjørnebekk-Waagen ivaretar regionen Sarpsborg på andreplass, Svein Roald Hansen er den med lengst fartstid og sørget for at Fredrikstad fikk tredjeplassen. Siv Henriette Jacobsen representerer hele Mosseregionen. Kandidaten Arve Sigmundstadpå femteplass kommer fra Halden.

Hvis Arbeiderpartiet når målet om 5 på tinget etter valget, er hele fylket representert med hver sin dyktige kandidat.