Arbeiderpartiet vil gjeninnføre feriepenger på dagpenger

Sommeren 2021 vil mange tusen arbeidstakere som har blitt permittert og arbeidsledige, nok en gang bli rammet når de går glipp av tusenvis av kroner i feriepenger. Arbeiderpartiet vil gjeninnføre ferietillegget på dagpenger.

EBW

Tidligere hadde arbeidssøkere som mottok dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av et år rett til ferietillegg. Denne ordningen fjernet Høyre-regjeringen i 2015. Arbeiderpartiet var imot avviklingen av ordningen, men fikk den gang ikke flertall for å beholde den.

Det er over et halvt år siden koronapandemien traff Norge, og rekordmange arbeidstakere ble arbeidsledige og permittert. Neste sommer vil mange gå glipp av feriepenger. Dette er ikke bare grunnleggende urettferdig, men det er også uklokt at en hardt presset reiselivsnæring skal miste tusenvis av kunder når de trenger det mest.

I november behandlet Stortinget forslag om å gjeninnføre ordningen med feriepengetillegg på dagpenger. Dette fikk dessverre ikke flertall. Forslaget ble nedstemt av partiene Høyre, FrP, KrF og Venstre.  

Kuttet i feriepengetillegget rammer enkeltpersoner og familier. Det er trist at regjeringspartiene ikke stemte for forslaget, slik at vanlige folk som har mottatt dagpenger kan få mer å rute med neste sommer.

Arbeiderpartiet mener ferietillegget på dagpenger må gjeninnføres.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingsrepresentant