Kampen for anstendig arbeidsliv: Lettere å almenngjøre tariffen

Arbeiderpartiet foreslår å gjøre det lettere å almenngjøre tariffavtaler for å motarbeide sosial dumping og sikre et anstendig arbeidsliv. Forslaget fremmes av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter fra Østfold, Stein Erik Lauvås, Siv Henriette Jacobsen og Svein Roald Hansen, i samarbeid med Ap-fraksjonen i arbeid- og sosialkomiteen.

Stortingsrepresentantene Arild Grande, Stein Erik Lauvås, Svein Roald Hansen og Siv Henriette Jacobsen

Forslaget, som legges fram i Stortinget tirsdag, innebærer at kravene til dokumentasjon av utfordringene i en bransje senkes. I dag er dokumentasjonskravet for omfattende. Det forslås å snu bevisførselen slik at vedtak om allmenngjøring ikke skal kunne oppheves før det er fremskaffet dokumentasjon på at det ikke lenger er behov.

 Endelig foreslås det å utvide allmenngjøringsperioden fra to til fire år.

 Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer å lovfeste et generelt minstelønnsgulv innen enkelte tariffområder. I tillegg til lønn kan også andre betingelser som de fagorganiserte har forhandlet fram bli gjort gjeldende som «ufravikelige minstevilkår» for alle. Det kan for eksempel gjelde utgifter til reise, kost og losji, utgifter til arbeidstøy eller annet.Muligheten for å allmenngjøre tariffavtaler ble innført i forbindelse med Norges tilslutning til EØS i 1994, ut fra bekymring om effektene arbeidsinnvandring ville kunne ha på det norske arbeidsmarkedet.

 Det første allmenngjøringsvedtaket i Norge omfattet tre ulike tariffavtaler innenfor bygg-, elektro- og verkstedfag på syv landbaserte petroleumsanlegg. Fra 2005 til 2011 kom Tariffnemnda med ytterligere 13 vedtak, hvorav de fleste var enten av utvidelser eller videreføringer av tidligere avtaler.

 I dag har ni områder fått tariffavtalene allmenngjort: bygg, skips- og verftsindustri, jordbruk og gartneri, renhold, fiskeindustri, elektrofagene unntatt offshore, godstransport på vei, turbuss-sjåfører, og overnatting, servering, catering.