Statsbudsjettet 2017 betyr økt eiendomsskatt

Utrettelig hører vi fra regjeringspartiene hvor bra alt har blitt og hvor godt landet blir styrt, ikke minst hører vi hvor god kommuneøkonomien har blitt. For de som sitter ute i kommunestyrene og skal lage budsjetter ser virkeligheten annerledes ut.

Statsbudsjettet 2017 er ikke løft for kommuneøkonomien - løfter bare eiendsomsskatten

I Østfold har for eksempel Halden med Høyre i førersetet tatt sterkt til orde for å øke eiendomsskatten, i Råde med Høyre i førersetet vil de øke eiendomsskatten og i Eidsberg med Høyre i førersetet vil de nå innføre eiendomsskatt.

Da må vi stille oss spørsmålet, vil alle disse Høyrestyrte kommunene øke og innføre eiendomsskatt fordi regjeringen Solberg har prioritert kommuneøkonomien, eller det slik at disse Høyrestyrte kommunene har dårlig politisk ledelse som ikke kan økonomistyring?Hva tror Finansministeren? Hva tror Kommunalministeren?

9 av 18 østfoldkommuner får mindre enn anslått lønns og prisvekst på 2.5 %, og tar vi med kuttet i ressurskrevende tjenester så har ikke regjeringen særlig troverdighet igjen hva angår kommuneøkonomien.

Tvert imot, de har hatt andre og “viktigere” ting å bruke pengene på, skattelette på flere milliarder i året til Norges rikeste var viktigere enn kommuneøkonomien.

Arbeiderpartiet har andre prioriteringer for kommunene og fylkeskommunene, 3 milliarder mer samt reversering av økningen i egenandelen på ressurskrevende brukere ønskes varmt velkommen der ute, Halden ville fått 11 millioner mer, Eidsberg ville fått nesten 4.5 millioner mer og Råde ville fått over 2.5 millioner mer til omsorg, skole og helse bare i 2017 med Arbeiderpartiets forslag.

Østfold Fylkeskommune ville fått over 43 millioner mer til kollektivtrafikk, tannhelsetjeneste og videregående skoler i 2017 med Arbeiderpartiets forslag.

 Finansministeren og regjeringen kunne styrket kommuneøkonomien til nytte for folk flest. Finansministeren hadde muligheten men brukte den ikke. Det gir negative konsekvenser i kommunene, det merkes der ute at kommunene tapte kampen når Siv Jensen, Erna Solberg og Jan Tore Sanner fordelte pengene. Kommunale velferdstjenester nådde ikke opp, skattekuttene var viktigere. Det er det som står igjen på kommuneøkonomien.

Til slutt konstaterer jeg bare at med Arbeiderpartiets alternativ, ville helse Sør Øst hatt 767 millioner mer til pasienter i 2017

Stein Erik Lauvåsstortingsrepresentant Ap