Kabalen legges - nominasjon stortingsvalget 2017

Østfold Arbeiderparti har ved de siste valgene gjennomført en ny og mer omfattende nominasjonsprosess med mer innflytelse til det enkelte partimedlem. Dette har blitt godt mottatt og vi gjennomfører derfor en rådgivende medlemsavstemning også for stortingsvalget i 2017.

original_1478641550_7981653

Nominasjonskomiteen har satt opp en liste med 22 navn i alfabetisk rekkefølge. Informasjon om den enkelte kandidat finner du  her.

Nå ønsker vi at du skal påvirke hvilke navn som skal stå på nominasjonskomiteens listeforslag og rekkefølgen på disse. Dette gjør du ved å:

Prioritere inntil 10 navn ved å dobbeltklikke i rekkefølge på de navnene du ønsker å prioritere, inntil 10. I tillegg har du mulighet til å sette opp inntil 3 nye navn i feltene under de oppsatte navn. Disse må i tilfelle prioriteres sammen med komiteens oppsatte kandidater. For at ikke forveksling skal skje, må du føre opp adresse på de kandidatene du ønsker i tillegg.

Fristen for å gi dine prioriteringer er 15. september 2016.

Etter at medlemmene har svart på denne rådgivende avstemningen, vil nominasjonskomiteen sette opp et listeforslag som sendes kommunepartiene. Etter at kommunepartiene har kommet med sine synspunkter vil nominasjonskomiteen sette opp sitt endelige listeforslag. Nominasjonsmøtet, med utsendinger fra kommunepartiene, vedtar den endelige sammensetningen av lista 26. november 2016.