For AP vil utjevning av sosiale forskjeller være det viktigste.

av: Hege Dubec

Truls Velgaard (Høyre) var fredag 21. april ute med leserinnlegg om kampen mot forskjeller.

Velgaard skriver så fint og flott om velferd, arbeid og kampen mot Forskjells-Norge, at man nesten skulle tro det var en sosialdemokrat som bodde i Høyre-politikeren.

Skole og utdanning har vært en fanesak for meg den siste perioden i fylkestinget. Selv sitter jeg nettopp i utdanningskomiteen i Viken. Jeg er veldig stolt av alt vi har fått til den siste perioden.

Vi har innført læreplassgaranti, som sikrer kvalifiserte yrkesfagelever læreplass slik at de får fullført sin utdanning. Høyre stemte imot.

¨Det er veldig lett for Velgaard som representerer et parti som sitter i opposisjon både lokalt, regionalt og nasjonalt, å mene mye fint.¨

Vi har innført gratis skolemat i tillegg til gratis sanitærprodukter ved flere videregående skoler. Dette er tiltak enkelte kanskje vil mene ikke er viktige, men når det kommer til kjernen i Velgaards innlegg - nemlig ulikhet og forskjeller - er dette en viktig og riktig prioritering. Høyre stemte imot.

Vi har innført nærskoleprinsippet. Dette bidrar til at flere elever kommer inn på skolen som er nærmest dem. Det er et godt utgangspunkt for å fullføre og bestå videregående opplæring. Høyre stemte imot.

Nylig kom regjeringen med endringer i opplæringsloven. De endringene som foreslås av regjeringen er gode og vil bidra til et mer rettferdig skoleløp, ved å sikre elevene rett til:

  • Å ta flere fagbrev om ønskelig
  • Å fullføre videregående opplæring selv om du har stryket i et fag eller droppet ut, frem til nå har man kun hatt rett til tre års opplæring
  • Å velge videregående opplæring på nytt så mange ganger du vil frem til fylte 19 år

Dette er gode og viktige endringer i opplæringsloven.

Det er også viktig å fokusere på fleksible opplæringsarenaer. Et eksempel på en slik opplæringsarena er Café Hanco her i Fredrikstad. Der får ungdommer som av ulike grunner ikke lykkes i videregående skole, muligheten til å lære og til å komme ut i arbeid. Dette er et sted som fokuserer på ungdommene og som ser hver og en av dem for den de er. Alle mennesker er forskjellige og ikke alle passer inn på den typiske skolen. De fortjener likevel å bli sett og inkludert.

Det er veldig lett for Velgaard som representerer et parti som sitter i opposisjon både lokalt, regionalt og nasjonalt, å mene mye fint. Men politikk handler om å prioritere, og samtidig som Høyre prioriterte frihet for de mest ressurssterke elevene da de satt med makta, prioriterer vi en bedre skolegang for alle.

Å sørge for god utdanning til alle våre ungdommer - og voksne - er avgjørende. Spør du de ulike partiene hvilke tiltak som bidrar til en god skole, får du nok litt ulike svar.

For oss i Arbeiderpartiet er det viktigste at alle elever skal ha muligheten til å lykkes i skolen. Enten om man trenger litt ekstra hjelp eller ekstra utfordringer. Uansett om du liker å lese eller trives med å jobbe mer praktisk.

Å få flere i jobb er nøkkelen til å minke forskjellene i samfunnet. Skal folk ha gode muligheter for å få jobb, er utdanning avgjørende. Dette er en stor oppgave og den tar Arbeiderpartiet på alvor.

Arbeiderpartiet har styrt Viken trygt og vi har styrt Østfold trygt tidligere. Hvis vi vinner valget i høst, skal vi gjøre vårt ytterste for å fortsette arbeidet med å skape gode skolehverdager for elevene rundt om i hele fylket.

Profilbilde av Hege Dubec, tatt på sørmarka

Hege Dubec,  6 kandidat for Østfold Arbeiderparti