Profilering av Østfold gjennom kultur- og idrettsopplevelser

Det er nok hevet over enhver tvil at felles kulturopplevelser er viktig for å bygge Østfold sammen, skriver flertallspartiene i fylkestinget i forbindelse med budsjettet for 2016. Fylkeskommunen har lenge hatt en bred og variert satsing på kultur over hele fylket. Dette er noe vi ønsker at fylkestinget skal fortsette med.

original_1478640671_5766065

I budsjettet for 2016 vedtar flertallspartiene derfor en rekke tiltak for å fremme kultur generellt og noen få området spesiellt. Tiltak som fremmer Østfold er et slikt område og blir derfor løftet fram. Gjennom å sette av kr 500.000,- ønsker vi å gi arrangementer som profilerer fylket utover fylkets og landets grenser, en helt egen ordning for arrangementsstøtte. Ladys Tour og Norway og Tour of Norway er to arrangement som kan nevnes, men også øvrige idrettsarrangement som arrangeres i fylket i 2016 og som har potensiale for å vise fram Østfold utover våre egne grenser kan søke.

Flertallspartiene er også enige om at vi må samarbeide med idretten for å jobbe frem prioriterte regionale anlegg som også kan brukes av nasjonale og internasjonale arrangementer. Arbeidet med dette starter neste år – Resultatene vil vi se i årene framover.

I disse dager jobbes det for at VM i orientering skal legges til Østfold, dette er bra og vi ønsker oss mer av det samme. Slike arrangementer fremmer fylket og vårt budskapet er derfor klart – Vi ønsker oss flere og større idrettsarrangementer lagt til Østfold!

Andreas Lervik

Leder av fylkestingets næring- og kulturkomite