Et bedre helsevesen for alle

Arbeiderpartiet har gjennomgående foreslått mer penger til helsevesenet for å få mer behandling. Vi vil satse på en sterk offentlig helsetjeneste som gir den beste behandlingen. Det er også nødvendig å styrke forskning innen kommunehelse, rus, psykisk helse og rehabilitering. Vi trenger også flere ansatte innenfor helsevesenet, og vi vil derfor at sykehusene skal være attraktive, faglig spennende arbeidsplasser, som rekrutterer framtidas helsepersonell.

Elise Bjørnebekk-Waagen tar oppgjør med Høyres Ingjerd Schou og påpeker at fakta etter nær 4 år med Høyre og FrP-styre er at nesten ingen benytter seg av det såkalte «fritt behandlingsvalg».

Ingjerd Schou forsøker å dytte 240 rusavhengige foran seg i et forsvar av privatisering av vårt felles helsevesen. Hun beskylder Arbeiderpartiet for å være motstander fordi de 240 ikke er mange nok. Dette er både uryddig og direkte feil. Under slagordet «slippe alle gode krefter til» lovet Høyre at helsekøene skulle fjernes. Fakta etter nær 4 år med Høyre og FrP-styre er at nesten ingen benytter seg av det såkalte «fritt behandlingsvalg». Denne ordningen er også byråkratisk og gitt svært lite igjen for den innsatsen som ble lagt ned. Trolig ville det gitt bedre resultater om regjeringen ikke jaget løsninger basert utelukkende på ideologi.

Høyre og Frp-regjeringen har innført flere tiltak som vil fremme en ytterligere privatisering av helsetjenestene gjennom blant annet ordningen fritt behandlingsvalg. Inntil nå har disse ordningene blitt relativt lite brukt, men kan plutselig gi en situasjon hvor utvikling av de private tjenestene går på bekostning av det offentlige. En slik utvikling har man sett i England hvor National Health Service har blitt en salderingspost for å fremme private tjenester. Fakta er at siden 2001 har pasienter i Norge fritt kunnet velge hvor de vil bli behandlet innen den offentlige helsetjenesten. Dette inkluderer flere ideelle og private aktører som har avtale om å levere tjenester til det offentlige, dette som et supplement til det tilbudet det offentlige kan levere. Eksempelvis Phoenix Haga som Schou nevner i sitt leserbrev.

Arbeiderpartiet lovte i 2013, 12 milliarder kroner i økning til sykehusbudsjettene i løpet av neste stortingsperiode. Høyre gikk da ut med samme løfte. Høyre og FrP-regjeringen mangler nær 3 milliarder kroner for å oppfylle sine løfter om vekst til sykehusene. For 2017 dekker ikke summen mer enn økte utgifter som følge av såkalte demografiske endringer, altså ingen bedring i praksis. Med Arbeiderpartiet ville det til gjengjeld blitt en realøkning på 1,4 milliarder kroner, noe som blant annet hadde gjort sykehusene betydelig bedre rustet til å ta i bruk nye behandlingsmetoder, med alt det har å bety for pasientene.

Arbeiderpartiet vil sørge for økt pasientbehandling og kortere ventetid gjennom økte bevilgninger til sykehusene.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingskandidat, Arbeiderpartiet