Magert for kommunene i 2017

Forsalget fra regjeringen til hvordan kommuneøkonomien vil bli i 2017 er dårlig nytt for Østfolds kommuner og innbyggere.

original_1478640747_8685634

Regjeringen øker handlingsrommet med smått 0,5 til opp mot 0,75 milliarder kroner. For ordens skyld så nevner jeg at skattelettene som regjeringen helst ikke vil snakke om er på 20 milliarder.

Med de store oppgavene vi ser at våre kommuner har og vil få innen skole, omsorg og barnehage kunne man forventet et bedre økonomisk opplegg til kommunene i østfold.

Regjeringen gir ingen god drahjelp til våre kommuner for at tjenestetilbudet skal rustes for framtiden, satsing på tidlig innsats i skolen, bedre kvalitet innen eldreomsorg eller flere barnehageplasser blir vanskelig når våre kommune-politikere skal forsøke å få budsjettene til å gå opp for 2017.

Saken er den at om vi tar med økningen i utgiftene til en voksende befolkning, pensjonsutgiftene til kommunene og samtidig tar med det som regjeringen øremerker så er det nærmest nullvekst for kommunene for 2017.

På toppen kommer jo endringene i inntektssystemet hvor svært mange av kommunene i Østfold taper mye penger.

Dette er for dårlig og Arbeiderpartiet vil fremme eget forslag i Stortinget som vil ha bedre økonomi og en bedre fordelingsprofil.

Stein Erik LauvåsLeder Østfold ArbeiderpartiStortingsrepresentant