Arbeid og trygghet

Arbeidsledigheten er høy, det er nå 193 800 personer som er helt eller delvis ledige. Sammen må vi stille opp slik at ledigheten ikke biter seg fast.

EBW

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk Waagen

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle er jobb nr.1. I tillegg til å være en helsekrise er også korona pandemien en økonomisk krise. Utbruddet av sykdommen Covid-19 har satt dype spor i norsk økonomi og arbeidsmarkedet.Arbeid bidrar til det viktigste i livet, trygghet. Gjennom arbeid kan hver enkelt få ta sine evner i bruk og få lønn til å forsørge seg og sine. Arbeid åpner dørene for å kjøpe bolig og skape seg et hjem. Alle burde være frie til å planlegge fremtiden, med trygghet for at det kommer inntekt hver måned.Det er alvorlig at mange opplever usikkerhet for arbeid og inntekt.  Arbeid er bærebjelken i livet og samfunnet. Derfor er det vår jobb å stille opp nå. Bedrifter og ansatte betaler en høy pris for smitteverntiltakene. Mange har blitt permittert, noen har mistet jobben, de som var ledige før korona-pandemien har opplevd at jobbsjansen har blitt mindre i konkurranse med rekordmange ledige.Arbeiderpartiet har presset på for å få forlenget permitteringsperioden.  Regjeringens svar var at permitterte må se seg om etter andre jobber. En kommentar de kunne spart seg for i et arbeidsmarked der de færreste får kastet jobbtilbud etter seg. Med 193 800 ledige sier det seg selv at det ikke bare er å se seg om etter andre jobber.Heldigvis har regjeringen snudd og signalisert en forlengelse av permitteringsperiode. Men dette skjedde først etter at det ble klart at flertallet i Stortinget ikke støttet regjeringen.Forhåpentligvis står vi ved slutten av pandemien. Men fortsatt vil de kommende ukene og månedene være preget av usikkerhet. Raske omveltninger og nye tiltak har blitt en del av hverdagen. Derfor fremmer Arbeiderpartiet forslag om å forlenge kriseordningene og styrke kompensasjonsordningen til bedriftene. 

Jeg håper et samlet Storting kan stille seg bak dette.Så lenge det er krise må vi ha trygghet for at krisetiltakene varer.Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant Østfold Arbeiderparti