Innsatsen var god

Tusen takk til alle dere som dag, kveld og natt sto på og drev valgkamp for våre saker.

Leder i ØAP

Nå ble jo ikke resultatet slik vi hadde både trodd og håpet men innsatsen i valgkampen fra AUF, kommunepartiene og fagbevegelsen står til meget god karakter.

Nå skal vi bruke litt tid på å lære og der er alle medlemmer invitert til å delta. Jeg håper flest mulig av dere deltar og svarer på de spørsmålene som dere har fått tilsendt på epost fra partiet. I tillegg vil vi i Østfold AP selvsagt ha en egen evaluering.

Men det er ikke tid for å bare grave seg ned, vi må bruke spaden også for å grave oss ut. Det blåste ingen blå vind over Østfold, vi må bruke tiden godt og forberede oss for det som skal komme. Vår første oppgave i så måte blir å gjennomføre et sterkt kommunevalg i 2019, det har vi både organisasjonsmessig og politisk styrke til å klare. Østfold skal få flere ordførere i 2019 fra Arbeiderpartiet.

Gi hverandre en klapp på skulderen for godt gjennomført valgkamp i Østfold.