Valgte representanter

Mange nye medlemmer i 2022!

-Østfold Arbeiderparti har fått mange nye medlemmer i 2022. Flest nye medlemmer har kommet i Sarpsborg og i Fredrikstad, og det er godt å se at mange ønsker å ta del i fellesskapet i Arbeiderpartiet, sier leder Sindre Martinsen-Evje i Østfold Arbeiderparti.

Programkomiteen Østfold Ap

Nye medlemmer har både meldt seg inn av eget initiativ, og flere har blitt spurt direkte om de ønsker å være medlem.  – Vi har et potensiale for å øke medlemstallene i 2023 hvis vi er gode på å aktivt spørre folk om å bli medlem, samtidig som vi har et godt tilbud til medlemmene våre. Vi vet at en viktig årsak til at folk ikke er medlem er fordi de ikke har blitt spurt, så det er viktig å bruke mulighetene vi har i løpet av året til å snakke med folk, understreker Martinsen-Evje.

Arbeiderpartiets medlemstall vokser nasjonalt, men selv om det har kommet mange nye medlemmer i Østfold har fylkespartiet hatt en nedgang i medlemstall i 2022. -Vi nådde ikke målene våre for 2022, det skal vi klare i 2023 og jeg håper flere vil bli med på laget når vi nå sammen skal bygge nye Østfold og gjennomføre tidenes valgkamp rundt om i hele fylket, sier Martinsen-Evje.

-Jeg vil ønske alle nye medlemmer velkommen, og samtidig takke alle våre medlemmer som engasjerer seg i arbeiderlaget eller kommunepartiet sitt. Vi har lagt et spennende år bak oss, hvor vi har jobbet godt sammen om det nye fylkesprogrammet vårt og det har sammen med programmene i kommunene våre engasjert mange. Sammen jobber vi for gode løsninger på de utfordringene vi har her hos oss og vi har alltid rom for flere engasjerte medlemmer som vil diskutere og jobbe sammen med oss. Våre medlemmer velger selv hvor mye de vil engasjere seg, men uansett hvor mye eller lite så er hver og en av de en motivasjon og drivkraft for den jobben vi gjør, avslutter Sindre Martinsen-Evje.