ØKONOMIEN SÅKLART

Vi har store velferdsoppgaver foran oss i Norge. Det vet vi.

Stein Erik

Bare innen eldreomsorgen og skolen vil kommune-Norge trenge store ressurser for at oppgavene skal bli løst, at hver enkelt som trenger hjelp i hverdagen skal få det, enten det er i hjemmehjelp, på sykehjem eller i skolehverdagen vil kreve mye av fellesskapet.

Arbeiderpartiet har helt siden vi kom i opposisjon i 2013 prioritert en sterkere kommuneøkonomi enn det som flertallet på Stortinget har vedtatt. Arbeiderpartiet gjør det fordi vi ser de store utfordringene som finnes og som det er forventet at kommunenes ansatte i omsorgen, på skolen og i barnehagene skal løse, hver dag.

Noen av oppgavene skal også løses 24 timer i døgnet, året rundt. Da trenges det folk, vi må ha mennesker til å utføre disse oppgavene, flesteparten av oppgavene i skolen, barnehagen og i omsorgen kan ikke digitaliseres eller på annen måte tas over av algoritmer i en datamaskin.

Våre barn og våre eldre trenger varme hender og kloke hoder, og det koster som kjent penger å ha folk i arbeid. Derfor prioriterer vi i Arbeiderpartiet kommuneøkonomien så sterkt som vi gjør i våre alternative statsbudsjett. 

Som eksempel kan vi vise at Fredrikstad for 2019 ville fått om lag 39 millioner mer, Halden 15 millioner mer, Askim 8 millioner mer og sånn fortsetter det for alle kommunene i Østfold. Arbeiderpartiet legger 3,5 milliarder mer i bordet til kommunene for 2019, og vi følger opp for 2020 slik at kommunene skal kunne løfte kvaliteten, sørge for flere hele stillinger og at det er engasjerte fagfolk på jobb for våre barn og eldre.

Arbeiderpartiet prioriterer fellesskapet og rettigheten til likeverdige tjenestetilbud til alle innbyggere, enten du er fattig eller rik, enten du bor i en stor eller liten kommune. Det skaper mindre forskjeller og det skaper trygghet i hverdagen. Politikk virker – det handler om å prioritere.

Stein Erik LauvåsLeder Østfold ArbeiderpartiStortingsrepresentant