Mobiltelefon

Unge mister livet i gruver for mineralene mobilene våre lages av

40 000 unge risikerer hver dag livet i gruver i DR Kongo, for mineralene mobilene våre lages av.

Titusenvis av ungdommer jobber i gruver i Østlige DR Kongo. Mange slutter på skolen for å jobbe i gruver fordi familien ikke har råd til skolegangen. Arbeid i gruver er livsfarlig og kjempeskummelt.

Ungdom i gruvebyer i Øst-Kongo kan fortelle deg historier om venner som har skadet seg eller dødd i gruver. De kan fortelle deg historier om venner som ruser seg for å tørre å gå på jobb.

Når ungdom kommer tilbake fra gruvearbeid, er mange traumatiserte eller har havnet så langt bak pensum at de ikke kan følge undervisningen videre. Da er det vanskelig å prøve å følge skoleløpet. Eller å komme seg videre i livet.

Det internasjonale samfunnet må ikke glemme historier som dette, selv om det ikke er slått opp i media hver dag!

Leserinnlegg fra Aase Furali - klima og miljøutvalget