Uten lærlingeplasser ingen fagarbeidere

Vi må dessverre erkjenne at det ikke er lett å fullføre yrkesfaglig utdanning gjennom å få lærlingeplass i Østfold.

arbeid l

Det er stort underskudd på plasser, samtidig som vi vet at vi får et stort behov for nye fagarbeidere i Østfold fremover.Dimensjoneringen av yrkesfaglig utdanning i skole matcher ikke alltid med arbeidslivets behov og arbeidslivet i Østfold greier ikke å bidra nok til at samfunnet får den arbeidskraften som trengs fremover.

Det er dessverre også slik at ikke den videregående skolen i tilstrekkelig grad har greid å «levere» godt nok kvalifiserte kandidater til de lærlingeplassene som bedriftene kan tilby. Dette er det mulig å gjøre noe med gjennom et enda tettere samarbeid med arbeidslivet.Arbeidet med en lokal samfunnskontrakt hvor LO og NHO er delaktige er et svært positivt signal i så måte. Det vil kunne bidra godt her.Arbeidet med å skaffe frem lærebedrifter må intensiveres. Målet om læreplass til alle med rett må innfris.I fjor høst gjennomførte den politiske ledelsen i fylkeskommunen en møterunde med samtlige ordførere hvor alle underskrev en intensjonsavtale om å heve måltallet fra en til to lærlinger pr 1000 innbyggere.

 Vi venter i spenning på hvilke mål som er satt i kommunebudsjettene for 2017 for å se hvor stor økning i antall lærlinger i kommunene vi kan vente oss i år. Vi har store forventninger.

Fylkeskommunen vedtok en økning på 10 i 2017 slik at det totalt blir 80 lærlinger.De statlige etatene oppfordres til å ta sin andel, og selvsagt går det også en oppfordring til alle små og store bedrifter om å ta inn flere lærlinger.Sammen kan vi i god norsk dugnadsånd bidra til at Østfold får de fagarbeiderne vi fortjener for framtida.

Inger-Christin Torp

Nestleder i Opplæringskomiteen