Det må gjøres mer for å få folk i jobb igjen

Østfold er ett av syv fylker hvor arbeidsledigheten har økt dette året. I september var ledigheten på 3 prosent, mot 2,2 i landet som helhet. Sammen med Hedmark og Oppland, skiller vi oss markant, negativt ut. Da er det liten trøst i at ledigheten ellers i landet går ned. Østfold har hittil i 2019 hatt et høyere ledighetsnivå enn i tilsvarende periode i fjor.

Portrett av en ung mann med vernehjelm. Foto: Øivind Haug

Enda mer bekymringsfullt er at ledigheten blant unge under 30 år er høyere enn blant eldre. Og at det fortsatt er mange som ikke er kommet seg i arbeid igjen, etter den ledighetsbølgen vi hadde etter oljeprisfallet.

Det er en særlig utfordring at ledigheten øker når vi har hatt en rimelig økonomisk vekst etter oljeprisfallet. Da burde sysselsettingen tatt seg sterkere opp og ledigheten gått mer ned, også her hos oss. For noen år siden var Norge blant de de tre beste når det gjaldt å ha en høy andel av den voksne befolkningen i jobb. Nå er vi ikke engang på poengplass.

Derfor trenger vi en politikk hvor for sterkere innsats for å hjelpe de som fortsatt står utenfor arbeidsmarkedet inn i jobb igjen. Vi vet at hvis de blir gående for lenge uten jobb, blir veien tilbake tyngre og lengere.   

Samtidig ser vi de store utfordringene samfunnet står overfor som følge av raske teknologiske endringer. Mange arbeidsplasser er utsatt. Dette møter vi ikke med lettvintheter, men med kompetent og grundig politikkutvikling. 

Et Rema1000-slagord for politikken kunne være dette: «Det kjedelige er ofte det viktigste». Arbeiderpartiets arbeid med en kompetansereform i arbeidslivet, vil aldri lage overskrifter i VG. Men det er en viktig del av svaret på hvordan vi kan komme oss gjennom robotiseringen og automatiseringens tid, og samtidig oppnå det som alltid vil være viktigst for oss: Arbeid til alle. 

Dette vil være blant de viktigste oppgavene i vårt forslag til statsbudsjett for 2020.

 

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet