Vi satser på yrkesfag

av: Hege Dubec

Østfold Arbeiderparti er veldig fornøyd med Fylkesrådets storsatsing på yrkesfaglig opplæring.

Storsamfunnet er helt avhengig av fagarbeidere for at velferdsstatens hjul skal gå rundt. For at flere ungdommer skal se nytten av å velge yrkesfag, er det systematiske arbeidet som gjøres over tid avgjørende for å nå vårt mål.

Østfold Arbeiderparti vil understreke at når vi nå entrer Vikens siste leveår, er det viktig at det legges til rette for at alle vellykkede satsinger som kan videreføres inn i nye Østfold fylkeskommune

Det systematiske arbeidet som har blitt lagt ned de tre siste årene for å sørge for at enda flere ungdom skal velge yrkesfaglig utdanning har allerede begynt å vise resultater. I skoleåret 2021/22 har enda flere elever valgt yrkesfaglig utdanning, flere har fått læreplass og karakterutviklingen ved våre yrkesfaglige linjer har vært positiv.

Viken fylkeskommune er den største lærebedriften i fylket. Desto viktigere blir det at vi er vårt samfunnsansvar- og oppdrag bevisst. Arbeidet med læreplassgaranti, læreplassregnskap og kontinuerlig rekruttering av nye lærebedrifter har vært viktig.

Hege Dubec

Østfold Arbeiderparti fremhever viktigheten av at framtidas yrkesfag skapes i tett samarbeid med lokalt og regionalt nærings- og arbeidsliv. Dette gjelder spesielt innen dimensjonering av yrkesfaglige linjer, etablering av nye linjer, men også hva gjelder innkjøp og anskaffelser av utstyr og læremidler. Vi  skal ikke utdanne elever inn i arbeidsledighet, og i forlengelse av arbeidet med et seriøst og trygt arbeidsliv, ønsker vi at alle våre ungdommer skal oppleve trygghet for og i jobb. Dette kan vi sikre blant annet gjennom et tett og godt samarbeid mellom fylkeskommunen, LO og NHO.

Vi heier på fremtidens fagarbeidere !