Stanser privatiseringsforslag fra regjeringen

Stortinget stanser regjeringens forslag om å privatisere landmålingstjenesten. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen bestående av Ap, Sp, SV og KrF påfører regjeringen et nederlag i behandlingen av matrikkelloven (eiendomsoppmåling).

Stein Erik Lauvås er oppgitt over at statlige arbeidsplasser og kompetanse flyttes ut av Østfold til Oslo og Drammen

Regjeringen foreslo i tillegg at føring av opplysninger fra landmålingen skulle sentraliseres. Også dette forslaget stanser stortingsflertallet.

- Regjeringens forslag til privatisering av landmålingstjenesten møtte massiv motstand i høringsrunden. Regjeringen valgte å se bort fra disse innvendingene og fremmet allikevel forslaget for Stortinget. Stortingsflertallet retter nå opp dette og sørger for at dagens ordning videreføres, sier saksordfører Stein Erik Lauvås (Ap).

Lauvås påpeker at en videreføring av dagens ordning sørger for et helhetlig ansvar til kommunene, noe som vil gi bedre kvalitet og mindre byråkrati i tjenesten.

- I tillegg stanser flertallet regjeringens forslag om å sentralisere føring av opplysninger i matrikkelen. En sentralisering ville medført at viktig lokalkunnskap ikke ville blitt brukt, og det er bra at flertallet sier nei til dette, sier Lauvås.

- Stortingsflertallet takker alle som har bidratt til at denne saken får det utfallet den nå får. Særlig kommunene og fagforeningene har vært tydelige stemmer og bidratt til å opplyse saken på en god måte, avslutter Lauvås.

Stein Erik Lauvås kan kontaktes på 908 28 576.