Ingen skal gå ut på dato!

av: Siv Henriette Jacobsen, stortingskandidat for Østfold Ap

Arbeiderpartiet vil at alle skal få mulighet til å fylle på med nødvendig kunnskap slik at ingen i norsk arbeidsliv skal gå ut på dato. Etter- og videreutdanning må settes i system og i større grad bli en rettighet for den enkelte. Vi må sikre at alle arbeidstakere får tilbud om påfyll av kunnskap og kompetanse gjennom hele arbeidslivet.  

Siv Henriette Jacobsen

Siv Henriette Jacobsen, stortingskandidat for Østfold Arbeiderparti

Lenge har vi snakket om å lære hele livet og at det bør bli større sammenheng og samarbeid mellom arbeid og utdanning.  Flere har også snakket varmt om å gå bort fra tanken om at man utdanner seg bare én gang. Det har blitt sagt at dersom du anser deg selv for ferdig utdannet er du mer ferdig enn du er utdannet. Aldri har det vært så sant som nå. Arbeidslivet utvikler seg i et rasende tempo med digitalisering og teknologiske nyvinninger. For å sikre en varig tilknytning til arbeidslivet er det det helt avgjørende å sikre alle løpende tilbud om kvalifisering. Likevel ser det ut som om arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene til dels lever i hver sine bobler og at visjonen om at alle kan lære hele livet – fortsatt er kun en visjon.

Da kompetansereformen ble lagt frem av høyreregjeringen 22. april i år, var det klart for Arbeiderpartiet og opposisjonen at regjeringen la frem et luftslott.  I praksis ville regjeringen sendt regningen til arbeidstakere og bedrifter; de måtte tatt regningen for etter- og videreutdanning selv. Forslaget var klassisk høyrepolitikk som ikke ville gitt alle muligheten til å lære hele livet, eller sette Norge i stand til å håndtere den omstillingen arbeidslivet nå står ovenfor med koronasituasjonen.

Det var derfor full seier i Stortinget da Arbeiderpartiet våren 2020 gikk har sammen med Senterpartiet og Fremskrittspartiet og forkastet regjeringens forslag til kompetansereform. De tre partiene forhandlet frem en enighet om seks konkrete forslag til en kompetansereform som ble vedtatt av Stortinget. På tross av dette har regjeringen dradd beina etter seg og i liten grad fulgt opp.  

Med en ny regjering får vi endelig mulighet til å sette fart i dette arbeidet igjen slik at vi sikrer en kompetansereform som virker og som kan sikre at flere kan komme styrket ut av pandemien og stå lengre i arbeid.

Det viktigste tiltaket er å få til et realt løft for fagskolene og høyere yrkesfaglig utdanning.   Arbeiderpartiet sikret flertall for et historisk løft for fagskolene, med en forpliktende opptrappingsplan med 1000 nye studieplasser årlig over fem år. Dette har regjeringen ikke fulgt opp.

Et annet viktig moment som Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for er at kompetansepåfyll skal bli en rettighet, bare på den måten kan vi sikre at ingen må frykte å gå ut på dato i jobben sin. Koronakrisen har ført til at rekordmange står utenfor arbeidslivet; enten arbeidsløse eller helt eller delvis permitterte. Det gjør kompetansereformen desto viktigere. Arbeidslivet, både arbeidstakere og arbeidsgivere, står ovenfor store omstillinger etter koronakrisen, som virkelig veltet om på hverdagen til folk. Derfor er det spesielt viktig at vi sørger for et kompetanseløft for alle som trenger det.