Tilgang til høyhastighets internett skal være en rettighet på lik linje med strøm!

Det må være enkelt å frakte varer og mennesker rundt i Viken.

Cecilie Agnalt

Målet om å skape arbeidsplasser og levende lokalsamfunn i hele Viken forutsetter veier, jernbane, fly og godt utbygd internett.

Veier, jernbane, havner, ferjer og flyplasser må binde Viken sammen.

Arbeiderpartiet mener at staten og det offentlige må ha hovedansvaret for at dette fungerer godt.

Ny teknologi skaper nye muligheter også for distriktene i Viken. Folk og bedrifter er avhengige av å være koblet til internett for å skape arbeidsplasser, og leve gode liv.

Det er avgjørende at alle i hele Viken skal sikres tilgang til høykvalitets internett. Arbeiderpartiet har vedtatt at tilgangen til godt internett skal bli en rettighet på lik linje med strøm.

Arbeiderpartiet har vedtatt på sitt landsmøte: 

• At utbyggingen av bredbånd og tilsvarende løsninger for høykvalitets internettilgang i distriktene må gis et skikkelig løft. Det samme gjelder utbygging av mobilnettet og DAB nettet. Arbeidet som gjøres i dag på dette området er ikke tilstrekkelig.

• At utbygging av bredbånd og mobilnett i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for tilstrekkelig kapasitet må løftes over statsbudsjettet inntil det er full dekning. Alle innbyggere skal ha tilgang til høykapasitets internettilgang. Det må samtidig sikres midler til vedlikehold og sikring av nettene.

• At kommunene må pålegges en plikt til å sikre et minimumstilbud med opplæring for dem som har behov for hjelp til å mestre ny teknologi.

Cecilie Agnalt