Stopp videre fremdrift av Viken fylkeskommune – sier Østfold og Akershus Arbeiderparti

Motvind i Viken

Lederne i Østfold og Akershus Arbeiderparti, Sverre Myrli og Stein Erik Lauvås krever at prossessen med sammenslåing av fylkene til Viken stoppes inntil Stortinget har behandlet saken slik Kommunalminister Meland selv har signalisert i striden om Troms og Finnmark.

Alle vedtak i fellesnemnda om sammenslåing av Viken må nå umiddelbart settes på vent sier Myrli og Lauvås.

Begge fylkespartiene har eget årsmøtevedtak på at en sammenslåing til Viken ikke bør gjennomføres og fylkestingene i begge fylker har også vedtak på at man ikke ønsker Viken som ny fylkeskommune.

I den usikre situasjonen som nå har oppstått og med kommunalministerens uttalelse om at Stortinget må behandle saken på nytt er det eneste riktige å sette alle vedtak på vent. 

Fellesnemda i Viken har møte om kort tid og der må man sørge for at et slikt vedtak om å fryse prosessen blir fremmet og vedtatt.

Fylkeslederne Myrli og Lauvås oppfordrer de andre partiene i Østfold og Akershus om å støtte opp om et slikt forslag.