Idrettsanleggløftet – Offentlig samarbeid til det beste for idretten.

Østfold har vi lenge vært blant de fylkene i Norge med lavest idrettsanleggdekning.

W

Slik vil det ikke være lenger. I Sarpsborg og i Fredrikstad vil det nå bygges to store arenaer for blant annet ballsport og friidrett. Disse skal brukes av de videregående skolene på dagtid og av idretten på kveldstid. Sammen får vi nå større og bedre anlegg en vi ville fått hver for oss. Økonomisk så kommer man også godt ut. Fylkeskommunen tar grunninvesteringen. Resten dekkes av spillemidler og av kommunene. Bedre kan det nesten ikke bli. 

Arbeiderpartiet, sammen med sine samarbeidspartier i de to kommunene og i fylkeskommunen, fått til en god løsning både for skolene, for kommunene og for idretten. Dette er et samarbeid vi ønsker å fortsette med. Dette ønsker vi å videreføre når Viken fylkeskommune nå etableres. Ikke for at Viken skal spare penger, men fordi vi sammen med kommunen får til idrettsanlegg vi ellers ikke ville fått på plass.  

Andreas LervikGruppeleder Østfold Arbeiderparti4.kandidat for Arbeiderpartiet til Viken fylkesting