SUMMERTIME BLUES

Sola har snudd, det gjorde den 20 juni iår kl 23.43, om en skal tro på Google. Det går mot mørkere tider. I dagene før sola snudde så drev Stortinget og behandlet blant annet kommuneproposisjonen, altså hvor mye penger tenker regjeringen å gi kommunene til neste år.

stein

Det ble Summertime blues for kommune Norge, når vi regner sammen så blir forslaget til mere penger for kommunene nær 0 for 2021. Det er trist for alle innbyggerne, som ikke vil få en bedre skole eller en bedre eldreomsorg. Skole og omsorg koster som kjent penger.

Vi i Arbeiderpartiet mener kommunene burde få 3000 millioner mer for 2021, vi foreslo det også likegodt, men ble nedstemt av H, FRP, V og KRF. Og når vi var i gang med forslag så foreslo vi også at kommunene måtte få klare garantier for at mindre skatteinntekter og merutgifter for smittevernjobben som har blitt gjort blir dekket inn av staten. Men nei, en slik garanti ville ikke regjeringen gi, på tross av at så å si alle kommuner i landet melder om store tap på inntektene grunnet nedstengingen vi har vært og delvis er i.

Det regjeringen og FRP derimot stemte for, var at de med de største formuene her i landet skulle få kuttet skatten sin med 1300 millioner. Så mens noen få her i landet kunne ta seg en real Champagnefest med hummer og majones, så sitter kommunestyrene og ser på innsparinger i skole og omsorg.

Dette er veien til forskjellsNorge, jeg tenker at det er bare trist, jeg tenker at i en krisetid burde vi løftet i flokk, Erna Solberg og hennes venner i FRP, KRF og Venstre ville det annerledes.

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Østfold Arbeiderparti