Arbeiderpartiets svar er mer fellesskap

Dessverre gikk ikke valget slik vi hadde håpet, og nå venter 4 nye år i opposisjon. Arbeiderpartiet skal være en konstruktiv og tydelig stemme på Stortinget.

Elise B. Waagen

I de fire årene som har gått har Høyre og Frp-regjeringen valgt å kutte skattene til de som har mest fra før, fremfor å styrke skolen, eldreomsorgen og næringslivet. Nå venter vi spent på avklaringer om samarbeidsform og regjeringsallianser. Høyre, FrP, Venstre og KrF er i samtaler og jeg frykter at vi kommer til å se mer av den samme politikken fra forrige periode. Etter fire år er arbeidsmiljøloven svekket, trepartssamarbeidet og den norske modellen har ved flere anledninger blitt forsømt, useriøse avgifter innført, kutt i støtte- og hjelpeordninger for svake samfunnsgrupper og den kulturelle spaserstokken er forsøkt lagt ned, listen er lang. 

Arbeiderpartiet skal fortsette å utvikle god politikk som svarer på de utfordringene som samfunnet vårt står ovenfor. Både Norge og verden er i stadig utvikling. Dette gir både nye muligheter og utfordringer. En av de store mulighetene ligger i ny teknologi. Dette kan gi oss uante muligheter i fremtiden. Spesielt i Norge bør stå i en sterk posisjon. Samtidig krever dette aktiv politikk, næringsutvikling og en vilje til å satse på livslang læring. Arbeiderpartiet har sammen med våre partnere i fagbevegelsen alltid kjempet for at det alltid skal være mulig å lære nytt og delta i arbeidslivet. Slik skaper vi både nye og trygge jobber. Vi vet at trepartssamarbeidet er helt avgjørende om Norge skal lykkes. Når arbeidstaker, arbeidsgiver og det offentlige sammen utvikler samfunnet vårt og trekker i samme retning blir vi uslåelige. 

For å få til dette må vi holde fanen høyt for trygge arbeidsplasser og et seriøst arbeidsliv. Både i det private næringslivet og i det offentlige. Vi kan ikke godta at fellesskapets penger ikke kommer fellesskapet til gode. Samtidig skal vi heie på de som kommer med nye forslag, ny teknologi og bedre måter å jobbe på. 

Vi skal være en tydelig stemme for de som sitter nederst ved bordet. Vi kan ikke tillate at samfunnet utvikler seg på en måte som gjør at flere ikke får være med. Vi må sikre at ungdom får lærlingeplasser, studieplasser og kommer seg inn på boligmarkedet. Vi må sikre at alle barn får deltatt på aktiviteter og at det ikke er tykkelsen på lommeboka som avgjør hva du kan bli i Norge.

Vi trenger mer felleskap – ikke mindre hvis vi skal løse morgendagens utfordringer.

 Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet