Krafttak for læreplass til alle!

Østfold har to virkelig store utfordringer: - Skape 6000 nye arbeidsplasser de nærmeste fire åra - Gi all ungdom med rett en mulighet til å fullføre sitt fagbrev gjennom å få en lærlingeplass.

original_1478641582_8440905

For at vi skal lykkes med den siste utfordringen trenger vi rundt 250 nye lærlingeplasser kommende høst. Dette krever et daglig fokus og en sterk og målrettet innsats.

Kommunene har i disse dager inngått intensjonsavtaler med fylkeskommunen om å ta inn 2 lærlinger pr 1000 innbyggere. Fylkeskommunen har hatt en gjennomgang av sine virksomheter og vil fra høsten øke fra 47 til 72 lærlinger.

Hvem tar stafettpinnen videre ?

Staten har få lærlinger i sine virksomheter – det er mange statlige bedrifter å utfordre som NAV, Skatt Øst, Fylkesmannsembetet, alle statlige tilsyn og Statens vegvesen for å nevne noen.

Hele det private næringslivet har sikkert også plass og mulighet til å ta inn flere lærlinger,

Tar dere utfordringen? Kontakt Østfold fylkeskommune for å tegne avtaler om inntak.

La oss sammen innfri mange unge menneskers drøm om et fagbrev, en inngangsport til arbeidslivet. Dersom vi alle deltar i dugnaden så når vi målet om læreplass til alle som trenger det. Blir du med?

Inger-Christin Torp

Nestleder i opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune