Usikkerhet for arbeid og inntekt

Det er gledelig at vi nå kan lette på smitteverntiltakene. Samtidig som flere får en normalisert hverdag, kjenner mange på en bekymring for om smittepresset øker og at strenge tiltak må gjeninnføres. Når hjulene sakte men sikkert kan rulles i gang er det på tide å brette opp ermene for alle de som er arbeidsledige og permitterte.

EBW

Tirsdag 12. mai var 389 900 personer i Norge registrert som arbeidssøkere hos NAV og det utgjør 13,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er svimlende høye tall ingen av oss hadde forutsett i januar. Bak hvert eneste tall er det en person som ikke har en jobb å gå til. Arbeid bidrar til det viktigste i livet, trygghet. Gjennom arbeid kan hver enkelt få ta sine evner i bruk og få lønn til å forsørge seg og sine. Arbeid åpner dørene for å kjøpe bolig og skape seg et hjem. Alle burde være frie til å planlegge fremtiden, med trygghet for at det kommer inntekt hver måned.

Tirsdag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Til tross for at vi ser en rekord høy ledighet kommer det ingen nye penger eller tiltak for å få folk tilbake i jobb. Det er bra at permitteringsperioden forlenges, men dette er ikke nok til å gi nødvendig trygghet for arbeidstakere og bedrifter. Innsatsen må rettes inn mot å skape aktivitet og kompetanseutvikling.

Til NRK har arbeids- og sosialminister, Thorbjørn Røe Isaksen, uttalt:

«Verdensøkonomien og økonomien i Norge er inne i en koronakrise. Det å få veldig mange tilbake på jobb veldig raskt, har lite for seg nå. Vi trenger også mer tid til å tenke over hva vi skal gjøre på lengre sikt, for vi vet lite om hvordan arbeidsmarkedet og norsk økonomi vil være i høst.» (Publisert på nrk.no 12.mai).

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke er mer offensive for å få ned arbeidsledigheten, og trygge arbeidsplassene.

Vi må gjøre det vi kan for å at arbeidsplassene kan komme raskt i gang igjen.  Det krever en aktiv politikk som skaper aktivitet, slik at bedriftene tør å satse.

Det er alvorlig at mange opplever usikkerhet for arbeid og inntekt. Arbeid er bærebjelken i livet og samfunnet, derfor trenger vi ny politikk for å trygge arbeidsplassene. Løsningen er ikke en passiv «vente å se-holdning».

Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet