Arbeiderpartiet er for avvikling av pelsdyrnæringa, men mot regjeringens erstatningsordning

Stortinget behandlet torsdag et lovforbud mot pelsdyr. Arbeiderpartiet stemte for forbudet mot pelsdyrhold, men gikk imot regjeringens forslag til erstatningsordning.

Stein Erik

- Arbeiderpartiet er for et lovforbud mot pelsdyroppdrett, og derfor stemte vi for §1 i loven som stadfester et forbud mot hold av pelsdyr. Dette har vært vårt standpunkt siden landsmøtet vårt vedtok saken i 2011.

 Arbeiderpartiet fremmet imidllertid et eget forslag til §3 som lovfester retten til erstatning.

- Dette gjorde vi fordi vi mener regjeringens forslag til erstatning var mangelfullt og uforutsigbart. Dessverre falt vårt forslag, og da kunne vi ikke støtte lovens overskrift.

 - Arbeiderpartiet ønsker en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, men vi mener det må gjøres på en ordentlig og redelig måte. De små justeringene i kompensasjonsordningen som regjeringspartiene i Stortinget har kommet med, endrer ikke på dette. Fortsatt må mange pelsdyrbønder leve i usikkerhet, og mange vil lide store tap. Slik kan man ikke behandle folk.

 Vi minner om at det bare er to år siden stortingsflertallet, mot Aps stemmer, gikk inn for en videreføring av pelsdyrnæringen. 

–  Det er ikke rart mange i næringen fortviler over en slik uforutsigbarhet. Stortingsbehandlingen i dag gjør dessverre ikke situasjonen bedre. Med vårt forslag kunne vi sikret en god og anstendig avvikling.

 Stein Erik Lauvås