Tydelig rovdyrpolitikk

av: Stein Erik Lauvås

Hurdalsplattformen på rovdyrpolitikken peker framover, og den peker i riktig retning. Og det var på høy tid.

Det var på tide med et regjeringsskifte, også med tanke på rovdyrpolitikken. Etter 8 år med en regjering som ikke var i stand til å håndtere rovdyrpolitikken på en skikkelig måte er det på tide med ny og strammere rovdyrpolitikk. Det skal AP og SP regjeringen levere.

Vi skal:

  • sikre at Stortingets vedtatte bestandsmål for rovdyr skal følges opp
  • praktisere rovviltforliket på en sånn måte at lisensfelling blir gjennomført i henhold til Stortingets vedtak
  • respektere beiteområder ved at skadegjørende rovvilt blir felt uten ugrunnet opphold
  • utrede reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn
  • definere bestandsmål som minimum og maksimumsmål
  • sørge for at det blir gitt raske fellingstillatelser med lengre varighet på skadegjørende rovdyr
  • sørge for å effektivisere lisensjakten på jerv
  • sikre en bedre og mer treffsikker telling av rovdyrbestandene

Vi skal ta folk som bor, arbeider og lever i distriktene på alvor, en effektiv og skikkelig rovdyrpolitikk er en del av en solid og god distriktspolitikk, og det trenger distriktene etter 8 år med Solbergregjeringen hvor distriktspolitikken stort sett besto av sentraliseringstiltak og en rovdyrpolitikk som ikke tok distriktene på alvor.

Stein Erik Lauvås

Stein Erik Lauvås