Vårt sykehus må være tilgjengelig for alle

Vi har vel alle hørt historiene, eller selv erfart å måtte betale dyre parkeringsavgifter ved sykehuset Østfold Kalens.

EBW

Gjennom media har vi blitt kjent med hårreisende historier om pårørende som har måtte betale svimlende summer for å følge opp sine kjære. Høye parkeringsavgifter gjør sykehuset vårt mindre tilgjengelig, og skaper forskjeller.

Høye priser ekskluderer 

Praktiseringen av parkeringsavgifter er urimelig. De høye prisene ekskluderer personer som er avhengig av bil og personer med dårlig økonomi. Det enkelte sykehus parkeringspolitikk påvirker pårørende som ønsker å følge opp familie som er innlagt på sykehuset, i tillegg kan pasienter som kommer kjørende til sykehuset oppleve store uforutsette kostnader til parkering.

Sykehuset har nå varslet at de vil foreta en gjennomgang av sykehusets parkeringspolicy. Det er bra og nødvendig. Men det er på sin plass å sette spørsmålstegn ved de sprikende prisene på parkering ved de ulike sykehusene.

Jeg har stilt skriftlig spørsmål til helseministeren om de høye parkeringsavgiftene, og svaret har nå kommet. Du kan lese hele svaret her: http://kortlink.no/445

Ikke beroliget 

Det er ingen grunn til å bli beroliget av svaret. Helseministeren er eier av sykehusene, og har det øverste ansvar. Han bør forsikre seg om at ingen ekskluderes som følge av høye parkeringsavgifter.

Når det bygges opp stengsler mellom oss og vår felles helsetjeneste er det på sin plass å reagere. Jeg forventer at helseministeren følger opp saken.

Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet