En skjør økonomisk vekst

Vi bør glede oss over at vi er kommet over nedturen fra oljeprisfallet. Bedriftene ser lysere på framtida. Ledigheten går ned. Men den økonomiske veksten er sårbar, ikke minst fra det som skjer rundt oss knyttet til internasjonale handel.

Svein Roald Hansen

President Trumps tollsatser mot eksport Europa, Kina og andre er i ferd med å utløse en handelskrig og proteksjonistiske tiltak. Hans tro på at toll og sanksjon kan gjøre America Great again kan gi et alvorlig tilbakeslag i verdensøkonomien.

Skulle britene forlate EU uten en skilsmisseavtale, vil både britenes og nabolandenes økonomi få et tilbakeslag. Det vil merkes i vår økonomi.

Hvorfor er vår åpne, utadvendte økonomi så sårbar for internasjonale tilbakeslag? Fordi så mange bedrifter er avhengig av å selge sine varer og tjenester i andre land. Det hjelper lite å produsere 35 millioner fiskemåltider hver dag, hvis vi ikke har et verdensmarked å selge dette på.

Borregaard selger så å si alt bedriften produserer til kunder i utlandet. Saugbruks det samme. Digino i Fredrikstad, som selger helseteknologi var med i kongefølget til Kina for å få fotfeste i det kinesiske markedet.

Uten gode muligheter for eksport ville Norge vært av ganske fattig land. Derfor er de angrep vi nå ser på internasjonal handel bekymringsfullt. Den amerikanske presidenten angriper avtaler og institusjoner som ivaretar en regelbasert handel med tvisteløsningsmekanismer.

Gjennom EFTA har Norge handelsavtaler med 38 land. Vår aller viktigste avtale er EØS som sikrer vårt næringsliv trygg og friksjonsfri adgang til vårt næringslivs største og viktigste eksportmarked, våre europeiske naboer.

Handel i dag dreier seg om innsatsfaktorer i verdikjeder. En tredjedel av importen er innsatsbrikker til egen eksport. Med just in time-prinsippet må komponentene fraktes over grensene uten forsinkende toll-klarering og kvalitetskontroll. Derfor er det forskjellen på handle fra innsiden av vårt viktigste eksportmarkedet og det å gjøre fra utsiden.

Og de som måtte være bekymret for frihandel, må støtte opp om handelsavtaler. Det er i handelsavtalene handelen reguleres. Det er gjennom slike avtaler vi kan sikre at handel over landegrensene ikke undergraver miljø, miljøstandarder eller arbeidstakers rettigheter. Det finnes ingen handelsavtale med flere regler og reguleringer enn EØS-avtalen.   

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Ap