Vi satser på ungdommen

Fredag var Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på Utøya, der la han frem en ny plan for bedre psykisk helse hos ungdom. Et av målene er en tilgjengelig skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for elevene alle skoledager, det er en viktig seier for oss i AUF.

AUF på Utøya 2017

Det er et alvorlig samfunnsproblem når mange unge, med hele livet foran seg, synker ned i mørket. Vi kan ikke vedta at folk ikke skal slite. Men vi kan ta grep på områder vi vet hjelper. Vi skal hjelpe flere unge før det blir helt mørkt. Og vi skal hjelpe flere unge ut av mørket, sa Jonas Gahr Støre – og jeg er helt enig.

For mange unge sliter og faller utenfor. Et økende antall opplever psykisk sykdom og flere unge blir uføre. Da Høyre overtok regjeringsmakten i 2013 var det 873 unge uføre i Østfold, etter fire år med en høyrestyrt regjering er tallet vokst til 1 231. Det er en skremmende økning, og slik kan det ikke fortsette.

Alt for mange faller ut før de har gjennomført videregående opplæring, og blir stående utenfor jobb og utdanning. Utfordringen er sammensatt, og det er mange ulike grupper unge som rammes. Jeg var en av dem, og jeg vet ikke hvordan hverdagen min hadde sett ut uten den rette hjelpen fra voksne på skolen.

Arbeiderpartiet foreslår å sørge for en tilgjengelig skolehelsetjeneste som møter ungdommen på ungdommens premisser og arenaer. Sosiale medier, e-helsesøster og andre verktøy må tas i bruk for å nå flest mulig. Det gjør tilbudet så enkelt at også de elevene som syntes det er flaut å oppsøke en voksen i skoletiden også kan stille de spørsmålene de ønsker. Vi må møte elevene der de er og forebygge.

Vi trenger en bred satsing for bedre psykisk helse hos ungdom. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for en god skole for alle, med tilpasset opplæring og et godt sosialt læringsmiljø. Forskning viser at kunnskap om psykisk helse, tanker, følelser og atferd har en god forebyggende effekt på psykiske lidelser og bidrar til bedre mestring.

Derfor mener videt er viktig å integrere psykisk helse i skolens fag.

Vi må snakke mer om psykisk helse, og det må være noen å snakke med om psykiske plager og stress. Vi må forebygge bedre, og terskelen må være lav for å få hjelp når det trengs.

Villemo Marie Svendsen

Leder Halden AUF