Pensjonsfondet ut av oljeaksjer

Arbeiderpartiet er enig i at Pensjonsfondet (SPU) ikke lenger bør eie aksjer i såkalt oppstrøms oljeselskaper.

Grunnen er at aksjeverdien i disse selskapene varierer stort sett i takt med oljeprisen.  Ved en varig nedgang i oljeprisen, vil disse aksjene bli mindre verd. Dette er altså en forsikring mot oljeprisrisikoen i pensjonsfondet.
Det er Norges Bank som forvalter pensjonsfondet, som foreslo dette. Bakgrunnen er at vår felles samlede formue et sterkt eksponert mot oljeprisen fordi så stor del av formuen er knyttet til olje. Den største delen, anslagsvis 6000 milliarder ligger fortsatt i bakken i olje og gass som er funnet eller som vi antar kan finnes.  Deler av pensjonsfondet er investert i aksjeselskaper hvis verdi varierer ganske sterkt med oljeprisen, opp eller ned. 
Ved at pensjonsfondet velger andre typer selskaper, demper vi derved formuens eksponering mot varierende oljepris. De som beregner slik, antar det vil øke avkastningen og verdien av pensjonsfondet merkbart over tid. 
Nå foreslår regjeringen at fondet kvitter seg med aksjene i oljeselskaper som leter etter og produserer olje og gass.  Det er noen mindre enn forslaget fra Norges Bank.  Fondet vil fortsatt eie aksjer i store oljeselskaper, selskaper om ikke bare pumper opp olje, men raffinerer og selger til forbruker. Selskaper som også begynner å gå inn i fornybar energi som sol og vind. 
Når pensjonsfondet går ut av oppstrøms oljeselskaper er altså begrunnelsen finansiell. Mange mener det også vil ha en klimaside.  Den er i så fall mer begrenset. Da er forslaget om å be Norges Bank foreta en klimarisiko av pensjonsfondets investeringer. Det står Arbeiderpartiet helhjertet bak.  
Som en av verdens største investorer kan pensjonsfondet virkelig påvirke store, internasjonale selskaper til å vurdere sin egen aktivitet i lys av den klimarisiko de må forholde seg til. Det kan gi mange spennende og viktige endringer i selskapenes aktiviteter for å dempe den risiko de løper om vi ikke lykkes i å endre produksjon og forbruk og stanse oppvarmingen av kloden.

Svein Roald Hansen
Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Grunnen er at aksjeverdien i disse selskapene varierer stort sett i takt med oljeprisen.  Ved en varig nedgang i oljeprisen, vil disse aksjene bli mindre verd. Dette er altså en forsikring mot oljeprisrisikoen i pensjonsfondet.

            Det er Norges Bank som forvalter pensjonsfondet, som foreslo dette. Bakgrunnen er at vår felles samlede formue et sterkt eksponert mot oljeprisen fordi så stor del av formuen er knyttet til olje. Den største delen, anslagsvis 6000 milliarder ligger fortsatt i bakken i olje og gass som er funnet eller som vi antar kan finnes.  Deler av pensjonsfondet er investert i aksjeselskaper hvis verdi varierer ganske sterkt med oljeprisen, opp eller ned. 

            Ved at pensjonsfondet velger andre typer selskaper, demper vi derved formuens eksponering mot varierende oljepris. De som beregner slik, antar det vil øke avkastningen og verdien av pensjonsfondet merkbart over tid. 

Nå foreslår regjeringen at fondet kvitter seg med aksjene i oljeselskaper som leter etter og produserer olje og gass. Det er noen mindre enn forslaget fra Norges Bank.  Fondet vil fortsatt eie aksjer i store oljeselskaper, selskaper om ikke bare pumper opp olje, men raffinerer og selger til forbruker. Selskaper som også begynner å gå inn i fornybar energi som sol og vind. 

Når pensjonsfondet går ut av oppstrøms oljeselskaper er altså begrunnelsen finansiell. Mange mener det også vil ha en klimaside.  Den er i så fall mer begrenset. Da er forslaget om å be Norges Bank foreta en klimarisiko av pensjonsfondets investeringer. Det står Arbeiderpartiet helhjertet bak.  

Som en av verdens største investorer kan pensjonsfondet virkelig påvirke store, internasjonale selskaper til å vurdere sin egen aktivitet i lys av den klimarisiko de må forholde seg til. Det kan gi mange spennende og viktige endringer i selskapenes aktiviteter for å dempe den risiko de løper om vi ikke lykkes i å endre produksjon og forbruk og stanse oppvarmingen av kloden.

 Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Arbeiderpartiet