Lufta er for alle

Tilgangen til gode naturopplevelser for alle kommer ikke av seg selv. Vi må aktivt legge til rette for det. Blant annet med politiske virkemidler, som allemannsretten.

original_1478641354_810329

Friluftslivets uke. Over hele landet har ulike friluftsorganisasjoner arrangert turer og aktiviteter som alle kan være med på. Nordmenn er ikke bare født med ski på bena. Vi er også født med en trang til å bruke guds frie natur. Det er bra for både helsa, trivselen og humøret.

Men tilgangen til gode naturopplevelser for alle kommer ikke av seg selv. Vi må aktivt legge til rette for det. Blant annet med politiske virkemidler, som allemannsretten.

Derfor vil Arbeiderpartiet:

- Slå ring om allemannsretten og sikre alles tilgang til friluftsopplevelser, jakt og fiske.

- Beholde vår felles skog og stanse nedsalget i Statskog.

- Styrke det frivillige skogvernet.

- Sikre flere områder til friluftsformål.

- Støtte friluftsorganisasjonenes viktige arbeid for folkehelsa.

God tur!

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti