Dropp utflaggingen, Orkla

«I generasjoner har Idun vært en favoritt i norske hjem og løftet smaken på all slags mat». Slik reklamerer Orkla for en av sine sterke merkevarer på konsernets hjemmeside, produsert i Rygge. Onsdag demonstrerte mange mot styrets intensjonsvedtak om å flytte produksjonen til Sverige.

original_1478640670_1658418

I mange tiår har bedriften i Rygge bidratt til verdiskapningen og overskuddene i Orklakonsernet. Det ligger ikke andre hensyn til grunn for utflaggingen enn ønsket om enda større overskudd. Det er å svikte gode medarbeidere som gjennom år har bidratt til Orklas gode resultater. Det er å svekke den norske arbeidslivsmodellen.

Ett sentralt element i denne modellen er det gode og tillitsfulle samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Det gjelder mellom hovedsammenslutningene, LO og NHO, mellom forbundene og bransjeorganisasjonen og på den enkelte bedrift. På denne måte er det gjennom tiår utviklet en sterk, felles ansvarsfølelse for bedriftenes konkurransekraft i forhold til den aktuelle økonomiske situasjonen for landet. Siste, demonstrert gjennom et moderat og ansvarlig lønnsoppgjør i frontfaget.

Hvis dette felles ansvaret skal bevares, må også eierne i private bedrifter vise vilje og evne til å ta ansvar for å bevare effektive og lønnsomme norske industri- og produksjonsarbeidsplasser.

Orkla har gjennom generasjoner vært en viktig næringsaktør i Østfold, med Borregaard og Stabburet som to flaggskip og sterke merkevarer for konsernet. Nå må styret vise samfunnsansvar og droppe utflaggingen.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap