Ole Haabeth fortsetter som fylkesordfører

Det er i dag tirsdag undertegnet en samarbeidsavtale mellom Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet om styring av Østfold Fylkeskommune i de neste fire år.

original_1478641543_5340714

Avtalen innebærer at Ole Haabeth fortsetter som fylkesordfører. Siv Henriette Jacobsen blir fylkeskommunens neste fylkesvaraordfører.

Partiene skal arbeide videre med å utarbeide en politisk plattform for samarbeidet. Denne vil omhandle blant annet politikk for at flere skal fullføre sitt utdanningsløp i den videregående skolen og at de som tar yrkesrettet utdanning skal ha lærligplass. Andre sentrale områder som en plattform vil omhandle er næring, arealbruk/ jordvern, kollektivtransport, klima, kultur, integrering mm.