Det glemte Østfold?

Det er helt riktig, som redaktør Jon Jacobsen skriver i FB torsdag, det er ikke mye å rope hurra for sett fra Østfold i regjeringens statsbudsjett for 2020.

Svein Roald Hansen gir strykkarakter til Høyre og Frps jernbanesatsning i fylket

Det alvorligste er selvsagt at jernbaneutbyggingen gjennom Nedre Glomma skyves ut i det uvisse. Men kommunene må neste år stort sett greie seg med de ekstra skattekronene de får i år, og budsjettene blir trange på sykehuset i 2020.

Men når Jacobsen skriver «Og butte har det historisk sett gjort lenge. Papirfabrikkene, verftene, fabrikkene og smelteverkene. Alt har forsvunnet uten at en statsråd eller en regjering noen gang har vært fristet til å ta ordet Østfold-pakke i sin munn», så er han enten for ung til å huske, eller latt mye gå i glemmeboka.

På 1990-tallet lanserte regjeringen Gro Harlem Brundtland «Østfold Industrioffensiv», et program for å utvikle nytt næringsliv i Østfold i årene 1993-1999. 81 millioner kroner bevilget som omstillingsinnsats, nettopp fordi sysselsettingen i industribedriftene Jacobsen viser til falt. Programmet var med på å trygge arbeidsplasser ved å omstille næringslivet.

Fra 1996 kom omstillingsprogrammet Østfold Byoffensiv som omfattet bykommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss Askim og Eidsberg. Det ble avsluttet ved årsskiftet 2002-2003. Et spleiselag mellom regjeringen og bykommunene. 

Programmet har en kompetansestrategien. Utvikle kompetansen i utvalgte bransjer som reiseliv, handels-, service- og håndverksnæringene nevnes eksplisitt, og en profileringsstrategi, Forbedre byenes profil og identitet.

 Gjennom Byoffensiven ble det gjennomført en rekke kompetansehevende tiltak overfor bedrifter, kommuner og andre aktører. Det bidro bl a til etablering av høgskoletilbud innenfor byggesaksbehandling og 3 årig høgskolestudium i teknisk design. Ved høyskolen ble det etablert et innovasjonssenter og et laboratorienettverk.

Det er altså både regjeringer, statsrådet og stortingsrepresentanter om har fått til tiltak rettet mot Østfold. I tillegg til disse to programmet, kan nevnes et omfattende pakke for å berge Norske Skog i siste halvdel av 1980-tallet. 

Så kan vi godt minne om hva som skjedde her i fylkes under regjeringen Stoltenberg fra 2005-2013. Nytt sykehus, nytt fengsel i Halden, 4-felts E6 gjennom fylket, ny E18, et løft i bevilgningene til kulturinstitusjonene, opprusting av forsvarsverkene i Gamlebyen og Halden Festning, sivil flyplass på Rygge, for å nevne noe.

Det er med andre ord forskjell på regjeringen, også når det gjelder å se utfordringene i Østfold. 

Av stortingsrepresentant Svein Roald Hansen, Ap