Ulven splitter igjen

Nok en gang har regjeringens beslutninger rundt ulv og ulvejakt skapt rabalder. Flere tusen demonstrerte mot regjeringen i Oslo fordi de mener regjeringen ikke følger rovviltnemndenes anbefalinger. De er flere ulve-ynglinger enn bestandmålet tilsier.

Klima

Arbeiderpartiet mener at rovviltforliket må følges opp av regjeringen. Vi legger til grunn at rovvilt i Norge skal forvaltes i tråd med rovviltforlikene vedtatt i Stortinget og at forvaltningen av rovvilt gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak om bestand mål.

Regjeringen forholder seg ikke til Stortingets vedtatte bestand mål og dermed ikke anerkjenner rovviltnemndenes faglige oppgaver og myndighet. Det Stortingets har vedtatt er at rovviltnemndene skal ha beslutningsmyndighet i saker som angår rovvilt når man ligger over bestandmålet. Det gjør vi nå. Regjeringen tilsidesetter Stortingets vedtak. Regjeringen må derfor snarest mulig følge opp Stortingets vedtak og sørge for at bestandmålene overholdes og at rovviltnemndenes vedtak følges.

Forvaltningsområdet for bjørn i forvaltnings region 6 ble redusert i 2013 fordi det var et økende tap av beite dyr i området.

I beitesesongen 2018 er det dokumentert et tap på 211 sau i forvaltningsområdet og mener at det vil være uheldig å øke forvaltningsområdet for bjørn i disse beiteområdene.

På denne bakgrunn mener Arbeiderpartiet at det vil være uheldig å øke forvaltningsområdet for bjørn i region 6. og støtter SP sitt forslag som ligger til behandling i Energi og miljøkomiteen om å ikke utvide forvaltningsområdet for bjørn i region 6.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Ap