Rettferdig pensjon

Nærbilde av en gammel og en ung hånd, den gamle støttes av den unge. Foto: Øivind Haug

Pensjonistene har en rekke år merket at prisøkningen har vært større enn tillegget som regjeringen har gitt pensjonister. Dette har gitt trygdede en redusert kjøpekraft. For første gang siden 2014, fikk pensjonistene økt kjøpekraft i 2019. Da økte kjøpekraften med magre 0,2%.Framtidig oppgjør må sørge for at pensjonister skal kunne ta del av den velferdsutviklingen som finner sted ellers i samfunnet!Det er uakseptabelt at det er regjeringen alene, helt uten medvirkning fra de trygdede, som fastsetter pensjonistenes tillegg. Dette kan ikke fortsette! Derfor bør Pensjonistforbundet, som den største organisasjonen for pensjonister, gis en forhandlingsposisjon i trygdeoppgjøret. Hvis det ikke oppnås enighet i forhandlinger, skal oppgjøret fastsettes av Stortinget.Med forhandlinger mellom partene kan oppgjøret sikres en klarere sosial profil. Forhandlingsretten vil sikre at de som er pensjonister får en demokratisk innflytelse på sin egen økonomiske utvikling. Noe som er både viktig og vanlige i arbeidslivet.

Bjørn EriksenLeder i Veteranutvalget Østfold Arbeiderparti