FRP, Fengsel og Regjering

Man skal vel ikke la seg overraske, men jeg gjør det allikevel, jeg lar meg overraske.

Leder ØAP

FRP har i over seks samfulle år brukt alle anledninger til å hylle alle seire de har fått med regjeringsmakt, de har fremhevet privatisering av jernbanen, svekkelser i arbeidsmiljøloven, tvangssammenslåinger av fylkene og (tvangs) sammenslåinger av kommuner som noe av det de har vært med på i regjeringstiden sin.

Så har de snakket om at det bygges veier som aldri før, men har ikke snakket så mye om at de også har sørget for rekordinnkreving av bompenger og øket elavgifter, samt gitt store skattekutt til de med mest fra før, for å nevne noe.

Så i over seks år har vi altså i Stortinget og i media fått servert skrytelister over hva FRP har fått til i en regjering de har hyllet som en av de beste Norge har har hatt.

Men så endrer ting seg brått, plutselig, ja så si over natten ble den regjeringen FRP selv var en tung del av til en kjedelig, grå masse som kun drev med kompromisser og ikke hadde hverken futt eller kraft i seg, ifølge FRP selv.

FRP sin nestleder har tilogmed sagt at det å sitte i regjering har vært som å sitte i fengsel. Det må ha vært mye som har gått galt, og muligens over lang tid, når et politisk parti som får privilegiet og tilliten fra velgerene til å styre landet ser på det som et fengsel.

Og så melder FRP seg ut av regjeringen, de melder seg ut av ansvaret de har bedt om å få, og fikk. Nå meldes det fra FRP at det blir andre boller, nå gjelder ikke noe ( eller ihvertfall svært lite ) av det de har stått for og stemt for i over seks år, nå varsles det full rulle, nå skal Solbergregjeringen tas, og nye statsråder ( som regjeringen måtte ha etter at FRP kastet ansvaret sitt overbord ) blir kalt en provokasjon mot FRP, selv om disse statsrådene representerer de samme partiene som FRP selv har samarbeidet med i over seks år, i Storting og Regjering.

Man skulle som sagt ikke la seg overraske, men jeg blir det likefullt. I tillegg er det et stort tankekors at en slik oppførsel blir belønnet med øket oppslutning på meningsmålingene, men det var jo dette de forsto i FRP, å løpe fra ansvaret vil gi bedre meningsmålinger. Slik oppfører et ekte populistparti seg. Det overrasker meg ikke.

Stein Erik LauvåsLeder Østfold ArbeiderpartiStortingsrepresentant