Oversikt over hovedtalere 1.mai 2019

Vedlagt ligger oversikt over alle hovedtalere i Østfold 1.mai 2019.