Et konstruktivt Arbeiderparti

Jeg hører at ulike representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet nå er bekymret for et Arbeiderparti som de mener vil være mindre konstruktive og mindre samarbeidsvillige.

original_1478638210_70844

Det kan hende at disse representantene bør tenke seg litt om og ta en liten runde på hvordan forlik inngått mellom ulike partier faktisk forvaltes. Ønsker man at brede forlik fremdeles, skal være en mulighet og en styrke for vårt demokrati, må forlikspartnerne være trygge på at oppnådd enighet ikke misbrukes i etterkant – ikke i det politiske ordskiftet og ikke i utførelsen av enigheten.

Parlamentarisk nestleder i Høyre uttalte for noen få måneder siden at Arbeiderpartiet er med på å vedta brede forlik istedenfor å fremme egne løsninger. Nå kritiserer den parlamentariske lederen Arbeiderpartiet for ikke å være konstruktive og ha egne løsninger. Nå må bl.a. Høyre bestemme seg: Ønsker de å finne gode løsninger som står seg over tid, eller skal de fortsette å opptre så uryddig i det politiske ordskiftet at slik enighet i praksis blir umulig å få til? For da brytes tilliten ned. Det bør regjeringspartiene, statsrådene og representantene for regjeringspartiene her i Stortinget ta seg en liten tenkepause rundt.

Når regjeringen signaliserer en styrket innsats på integrering, skal de møte et konstruktivt Arbeiderparti, et Arbeiderparti som ønsker at integreringen skal lykkes.

Arbeiderpartiet ser fram til konstruktive debatter om det. I den sammenheng er det slik at kommunene vil få en nøkkelrolle i integreringen og inkluderingen. Det er ute i kommunene integrering og inkludering foregår. Det er på arbeidsplassene og på fritidsarenaen, med deltakelse i frivillige organisasjoner, ulike lag og foreninger, integreringen og inkluderingen foregår.

Jeg tar regjeringens trontale på alvor selv om jeg mener at den er mer grå enn blå. Jeg forutsetter også at begge regjeringspartiene står bak og er samsnakket når de sier at integreringen må styrkes. De nærmeste månedene vil vise om regjeringen mener alvor med styrket integrering. Gjør de det, skal de møte et konstruktivt Arbeiderparti.

Men da må vi også forvente en ryddig opptreden fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant og leder for Østfold Arbeiderparti