En lønn å leve av

Arbeid til alle har alltid vært og vil alltid være Arbeiderpartiets viktigste sak. Men parolen kan bare bli bærekraftig på sikt dersom arbeid til alle også betyr ei lønn å leve av.

original_1478640678_8786051

Stadig flere grupper opplever nå sosial dumping og at de blir utkonkurrert på lønn. Dette er et godt kjent i bransjer som bygg og anlegg, renhold og hotell- og restaurant. I forbindelse med lønnsoppgjøret i år er det derfor ekstra viktig å markere solidaritet med de lavtlønnede.

Men også grupper som hittil har vært skjermet for konkurranse får nå merke at det dårligere vilkår for de ansatte og lavere lønninger er et konkurransefortrinn. For eksempel har Moss kommune og 80 andre kommuner i Norge har i dag avtale med selskapet Orange Helse som i hovedsak baserer seg på helsepersonell fra baltiske land.

I USA har de et begrep som heter The working poor. Mange må der ha to og tre jobber for å klare seg, og det er ikke t ukjent fenomen at fullt sysselsatte mennesker ikke har råd til tak over hodet. Hittil har fattigdom i Norge vært forbundet med mangel på tilknytning til arbeidslivet. Dersom vi kommer dit i Norge at arbeid til alle ikke blir en billett til velstand og utvikling, så vil det rive fundamentet vekk fra velferdssamfunnet og den norske modellen.

Den norske modellen er truet nedenfra med økt press på lønninger og dårligere vilkår for arbeidsfolk. Men den er også truet ovenfra. Skattelette som gir mest til de som har nok fra før av, er Høyre og FrP sitt svar på alle utfordringer vi står overfor. Det eneste skattelette bidrar til i praksis er økt økonomisk ulikhet i samfunnet og at gapet mellom fattige og rike øker enda mer.

Økt ulikhet er ikke bare et rettferdighetsproblem og velfredsproblem for den enkelte. Det skaper også lavere økonomisk vekst i samfunnet som helhet. Stadig flere forskningsrapporter viser nå at utviklingen av en stor og kjøpesterk middelklasse som er det beste verktøyet for økonomisk vekst. Det bidra også til et tryggere samfunn med mer samhørighet og lavere politisk risiko. Når så konservative organisasjoner som World Economic Forum og Citigroup nå uttrykker sterke bekymring for at økt ulikhet bidrar til større konflikter, lavere vekst og politisk risiko, så er det verdt å lytte til.

Arbeidsledighet, sosial dumping og økt økonomisk ulikhet er tre sider av samme sak. Skal vi sikre den norske velferdsmodellen og en bærekraftig økonomisk utvikling, er et sterkt faglig politisk samarbeid nøkkelen for å få det til. Derfor er det viktig å benytte første mai til å markere disse sakene og at arbeid til alle OG ei lønn å leve av fortsatt er vår viktigste sak.

Siv H. Jacobsen

Gruppeleder Arbeiderpartiet

Østfold fylkeskommune