Interessert i hvordan brexit går?

Nå har det britiske parlamentet godkjent «skillsmisseavtalen» med EU. Dronningen har signert. Det betyr at britene går ut av EU 31. januar. Da starter forhandlingene om med EU om den handelsavtalen som skal erstatte medlemskapet.  Den må være ferdig innen utgangen av dette året, hvis de ikke blir enige om å forlenge overgangsperioden. Det må i tilfelle skje før 1. juli, men statsminister Boris Johnson har sagt at det ikke er aktuelt.

Det er mye som skal på plass for britene i løpet av de kommende 11 månedene. Ikke bare handelsavtalen med EU. Også på hjemmebane er det mye som skal på plass. Blant annet en landbrukspolitikk og fiskeripolitikk som skal erstatte den felles EU-politikken de har fulgt til nå. Organisering av tollvesenet og ikke minst, hvordan vareflyten mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia skal fungere i praksis, når Nord-Irland skal forbli i EUs tollunion.

I Guardian skriver Philip Rycroft som var departementsråd I  the Department for Exiting the European Union from 2017 to 2019 om oppgavene som ligger foran de 25.000 embetsmennene som arbeider med forberedelsene:

Les mer!

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Ap